Search results

  1. S

    SLC – Loại bỏ kẻ trung gian trong thương mại điện tử

    Đã đến lúc gạt những khoản phí trung gian trên thị trường thương mại điện tử. Solution Life là một nền tảng mã nguồn mở cho phép tạo ra các thị trường trao đổi ngang hàng và các ứng dụng thương mại điện tử. Solution Life hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế chia sẻ toàn cầu...
  2. S

    SLC – Dự án công nghệ Solution Life

    Sứ mệnh của Solution Life. Loại bỏ những tổ chức trung gian, loại bỏ phí giao dịch và dùng công nghệ để kết nối trực tiếp những người có nhu cầu và tạo ra một mạng lưới ngang hàng đúng nghĩa là những gì mà công nghệ blockchain làm giỏi nhất. Hiểu được điều đó, công ty TECHNOLOGY GROWTH (GP)...
Top